linode 日本2机房VPS 评测

苏苏 苏苏
9486
2017-03-29

linode 降价到现在也有一段时间了,相信大家都折腾的差不多,那么,苏苏就对日本机房做个简单的测试吧。


所以,先放一个注册送20美元的地址:点这里


先看看全国的ping:
各地ping.jpg


路由追踪江苏电信

路由追踪江苏电信.jpg

路由追踪上海联通

路由追踪上海联通.jpg


路由追踪天津移动

路由追踪天津移动.jpg


路由追踪广东电信
路由追踪广东电信.jpg

苏苏本地,长时间ping

本地长时间ping.jpg

再看看CPU
 lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                1
On-line CPU(s) list:   0
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    1
Socket(s):             1
NUMA node(s):          1
Vendor ID:             GenuineIntel
CPU family:            6
Model:                 79
Model name:            Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz
Stepping:              1
CPU MHz:               2299.996
BogoMIPS:              4601.65
Hypervisor vendor:     KVM
Virtualization type:   full
L1d cache:             32K
L1i cache:             32K
L2 cache:              4096K
NUMA node0 CPU(s):     0

 cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 79
model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz
stepping        : 1
microcode       : 0x1
cpu MHz         : 2299.996
cache size      : 4096 KB
physical id     : 0
siblings        : 1
core id         : 0
cpu cores       : 1
apicid          : 0
initial apicid  : 0
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 13
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon rep_good nopl eagerfpu pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm rdseed adx smap xsaveopt arat
bugs            :
bogomips        : 4601.65
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

硬盘读写: dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k oflag=dsync

硬盘读写.jpg

下载速度测试
wget http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
--2017-03-29 04:24:18--  http://cachefly.cachefly.net/100mb.test
Resolving cachefly.cachefly.net... 204.93.150.152
Connecting to cachefly.cachefly.net|204.93.150.152|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 104857600 (100M) [application/octet-stream]Saving to: “100mb.test”

100%[======================================>] 104,857,600 22.3M/s   in 4.7s
2017-03-29 04:24:23 (21.3 MB/s) - “100mb.test” saved [104857600/104857600]

下载qq
wget http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ7.1/14522/QQ7.1.exe
--2017-03-29 04:25:05--  http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ7.1/14522/QQ7.1.exe
Resolving dldir1.qq.com... 14.0.44.7, 14.0.43.218
Connecting to dldir1.qq.com|14.0.44.7|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 56654520 (54M) [application/octet-stream]
Saving to: “QQ7.1.exe”
100%[======================================>] 56,654,520  49.9M/s   in 1.1s
2017-03-29 04:25:07 (49.9 MB/s) - “QQ7.1.exe” saved [56654520/56654520]


综合网络测试:wget -qO- onekey.sh/bench | bash
综合网络测试.jpg

特别申明: 若无说明,文章均为原创,转载时请注明本文地址,谢谢合作!

本站仅为分享信息,绝对不是推荐,所有内容均仅代表个人观点,读者购买风险自担。如果你非要把风险推苏苏头上,不要这么残忍,好吗?
本站保证在法律范围内您的个人信息不经由本站透露给任何第三方。
所有网络产品均无法保证在中国任何地区,任何时间,任何宽带均有相同的访问体验,那种号称某机房绝不抽风的不是骗子就是呵呵.
任何IDC都有倒闭和跑路的可能,备份永远是最佳选择,服务器也是机器,不勤备份是对自己极不负责的表现.

加入群1:569839985

欢迎IDC提交优惠信息或者测试样机,提交信息请Eamil至admin#138vps.com,苏苏不保证一定会进行发布。

但请IDC留意以下内容:
无官方正式首页、无可用联络方式暂不发布;
曾经有过倒闭和跑路经历者重开不到6个月不做发布;
从本日起(2016-07-18)不接受任何形式的免费赞助和VPS馈赠,不接受任何评测报告的投稿,不接受任何付费发布和付费删除评论,所有IDC若有必要提交测试样机,请在7日后自行删除。
公告
欢迎加入qq群:569839985
本站诚换友情链接。在您的网站加上本站的友情链接后发邮件到 admin#138vps.com, 苏苏会自行审核,一周内会上线您的友情链接。
要求:建站一年以上,百度权重1,收录数量不低于一千。
请尽量使用 PayPal 进行交易,PayPal 对资金的保护政策更照顾买家。
年度爆文